Om SubC

SubC Operations verksamhet utgörs av sjömätningar, undersökningar och inspektioner i huvudsak under vattenytan. Arbetsområdet är farvatten i och runt Sverige och även i länder kring Östersjön. Verksamheten bedrivs året runt oavsett geografisk position.

Verksamhet

SubC Operations verksamhet utgörs av sjömätningar, undersökningar och inspektioner i huvudsak under vattenytan. Arbetsområdet är farvatten i och runt Sverige och även i länder kring Östersjön. Verksamheten bedrivs året runt oavsett geografisk position.

SubC Operations AB, sköter verksamheten med drift och bemanning av fartygen. Fartygen och utrustningen i verksamheten ägs av SubC Equipment AB, som i sin tur ägs av Submarine Connection Nordic AB. Huvudägare av alla bolag är Submarine Connection Holding AB.

Nyckelpersoner

Christian Martin

VD & Grundare

Operativ chef med övergripande ansvar och tilldelande av resurser. Ytterst ansvarig för säkerheten gällande personal och miljö samt projektets genomförande. Jobbar i SubC sedan 2015. Förflutet i Försvarsmakten.

Thomas Björklund

Sjömätningsledare

Sjömätningsledare, ansvarar för mätprocessen från insamling till leverans, kvalitetssäkrar data. Är anställd i SubC sedan mars 2016. Har tidigare jobbat på Sjöfartsverket med sjömätning i 10 år på de flesta av deras sjömätningsfartyg som Styrman/Sjömätare. Innan SubC jobbade han i offshore branschen i 5 år med ankarhantering och bogsering av riggar. Innehar Sjökaptensexamen och en klass II nautisk behörighet.

Hugo van Meijeren

GIS ingenjör/efterprocesserare

GIS ingenjör/efterprocesserare som handhar efterprocesseringen av insamlat data samt jobbar i ArcGIS. Har studerat Geo-Information Science vid Wageningen University i Nederländerna och har en civilingenjörsexamen i ämnet. Innan han började arbeta på SubC (september 2019) arbetade han flera år på en nederländsk regional vattenmyndighet, Waterschap Rivierenland.

Vad behöver ni hjälp med?

Har ni några frågor eller funderingar? Skicka ett mail eller ring oss.