Om oss

 

Verksamhet

SubC Operations verksamhet utgörs av sjömätningar, undersökningar och inspektioner i huvudsak under vattenytan. Arbetsområdet är farvatten i och runt Sverige och även i länder kring Östersjön. Verksamheten bedrivs året runt oavsett geografisk position.

SubC Operations AB, sköter verksamheten med drift och bemanning av fartygen. Fartygen och utrustningen i verksamheten ägs av SubC Equipment AB, som i sin tur ägs av Submarine Connection Nordic AB. Huvudägare av alla bolag är Submarine Connection Holding AB.

Nyckelpersoner

Christian Martin, VD (Tel: 070-928 66 44 E-post: christian.martin@subc.se)
Operativ chef med övergripande ansvar och tilldelande av resurser. Ytterst ansvarig för säkerheten gällande personal och miljö samt projektets genomförande. Jobbar i SubC sedan 2015. Förflutet i Försvarsmakten.

Thomas Björklund (Tel: 070-750 60 64 E-post: thomas.bjorklund@subc.se)
Sjömätningsledare, ansvarar för mätprocessen från insamling till leverans, kvalitetssäkrar data. Är anställd i SubC sedan mars 2016. Har tidigare jobbat på Sjöfartsverket med sjömätning i 10 år på de flesta av deras sjömätningsfartyg som Styrman/Sjömätare. Innan SubC jobbade han i offshore branschen i 5 år med ankarhantering och bogsering av riggar. Innehar Sjökaptensexamen och en klass II nautisk behörighet.

William Hoffberg (Tel: 072-707 30 02 E-post: william.hoffberg@subc.se)
Båtförare ansvarar för mätbåt med utrustning. Tog Marinteknikexamen i maj 2019 på Marina Läroverken, direkt efter började han jobba i SubC. Innehar Fartygsbefälsexamen klass VIII och Maskinbefälsexamen klass VIII.

Hugo van Meijeren (Tel: 079-341 31 33 E-post: hugo.van.meijeren@subc.se)
GIS ingenjör/efterprocesserare som handhar efterprocesseringen av insamlat data samt jobbar i ArcGIS. Har studerat Geo-Information Science vid Wageningen University i Nederländerna och har en civilingenjörsexamen i ämnet. Innan han började arbeta på SubC (september 2019) arbetade han flera år på en nederländsk regional vattenmyndighet, Waterschap Rivierenland.

Max Holmström (Tel: 073-089 42 66 E-post: max.holmstrom@subc.se)
Sjömätare/efterprocesserare som arbetar med insamling, bearbetning och leverans av djupdata. Har tidigare masterexamen i geologiska vetenskaper från Stockholms Universitet samt en doktorsexamen i Ocean and Earth Science från University of Southampton. Innan anställningen på SubC (jan 2022) arbetade Max med sjömätning på Sjöfartsverket.

 Vad behöver ni hjälp med?
Generella förfrågningar, kontakta oss här!