Våra referenser

Ta del av våra referensprojekt nedan.

Eastern Light

Eastern Light bygger för närvarande en serie nya, internationella, fiberoptiska kabelrutter i norra Europa, i syfte att möta den snabbt växande efterfrågan på långväga svartfiber i regionen. SubC Operations har ett nära samarbete med Eastern Light sedan många år. Vi gör och har gjort bottenundersökningar i flera projekt i samband med sjökabelförläggning av fiber. I vårt åtagande har det bl.a. ingått:
• Planering av tänkt kabelrutt (planerad kabelrutt)
• Tillståndsprocesser
• Utföra bottenundersökningar längs med planerad kabelrutt
• Marinarkeologisk utvärdering
• Bereda en rekommenderad kabelrutt i detalj utifrån resultat från bottenundersökningarna

Holes for cables

Holes for Cables arbetar med styrd borrning, både på land och ut i havet. SubC Operations har varit samarbetspartner i flertalet borrprojekt där Holes for Cables har fått i uppdrag att borra och dra in rör från land och ut i havet för senare kabelförläggning. SubC Operations har haft en avgörande roll i projekten och ansvarat för:
• Planering för borrning vid landfästen för sjökabel
• Bottenundersökningar vid landfästen
• Att upprätta borrprofiler
• Markeringar av planerade borrhål på land och till sjöss
• Assistera vid borrning
• Slutinmätning efter förläggning

Baltic Offshore

Baltic Offshore är en mångårig aktör inom sjökabelbranschen som med sitt fartyg Pleijel förlägger sjökablar på havsbotten. SubC Operations var en partner i Eastern Lights projekt att förbinda fem landfästen i Finland och två landfästen i Sverige med fiber. Baltic Offshore utförde sjökabelförläggningen, SubC Operations bidrog med navigationsstöd med underlag från bottenundersökningarna samt assistans vid kabelindragningarna. SubC Operations var kundrepresentant avseende kvalitetskontroll åt Eastern Light.

Vad våra kunder säger

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Anders Nilsson, VD Företaget

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Anders Nilsson, VD Företaget

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Anders Nilsson, VD Företaget

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Anders Nilsson, VD Företaget

Vad behöver ni hjälp med?

Har ni några frågor eller funderingar? Skicka ett mail eller ring oss.