Sjömätning

Läs mer om vår sjömätning nedan.

Batymetri och kartering

På land beskriver man terrängens fysiska form med topografi, på motsvarande sätt beskrivs terrängens form under vattenytan med batymetri. För kartläggning av botten används även orden hydrografi eller sjömätning. På SubC Operations använder vi oss av en multibeam echo sounder, fritt översatt till flerstråleekolod, förkortat till MBES. Tekniken som används är mer sofistikerad än på vanliga ekolod. Ljudpulserna delas in i smalare ”strålar” och skickas ut över ett bredare stråk. Ombord på vårt mätfartyg har vi ett fast monterat MBES som kartlägger bottens batymetri med hög precision. Vi levererar data upp till högsta kvalitetskraven enligt FSIS-44