Undervattensinspektion

Läs mer om vår undervattensinspektion nedan. 

Undervattens
inspektioner

SubC Operations har mångårig erfarenhet av att utföra undervattensinspektioner av alla typer av undervattensinfrastruktur, till exempel rörledningar (vatten, gas, avlopp, värme, etc.), kraft- och telekommunikationsskaplar, brostolpar, hamnar och kajer.

Vi har ett brett utbud av modern utrustning tillgänglig för inspektioner: Side Scan Sonar (Ekolod från sidan), Multibeam samt ROV (fjärrstyrt undervattensfordon) som kan spela i HD-video eller ta stillbilder. Vår specialiserade personal utför hela processen från drift, bearbetning och datautvärdering utifrån en kvalitetssäkrad arbetsmetod.

SubC Operations kan tillhandahålla tjänster för både periodiska och tillfälliga inspektioner. Efter varje inspektion levererar en detaljerad inspektionsrapport som beskriver infrastrukturens skick, skador som har observerats, potentiella framtida risker etc. Naturligtvis kan varje inspektion anpassas helt efter kundernas specifika krav.

Vad behöver ni hjälp med?

Har ni några frågor eller funderingar? Skicka ett mail eller ring oss.