Undervattensinspektioner

SubC Operations har mångårig erfarenhet av att utföra undervattensinspektioner av alla typer av undervattensinfrastruktur, till exempel rörledningar (vatten, gas, avlopp, värme, etc.), kraft- och telekommunikationskablar, brostolpar, hamnar och kajer.

Vi har ett brett utbud av modern utrustning tillgänglig för inspektioner:  Side Scan Sonar (Ekolod från sidan), Multibeam samt ROV (fjärrstyrt undervattensfordon) som kan spela in HD-video eller ta stillbilder. Vår specialiserade personal utför hela processen från drift, bearbetning och datautvärdering utifrån en kvalitetssäkrad arbetsmetod.

SubC Operations kan tillhandahålla tjänster för både periodiska och tillfälliga inspektioner. Efter varje inspektion levereras en detaljerad inspektionsrapport som beskriver infrastrukturens skick, skador som har observerats, potentiella framtida risker etc. Naturligtvis kan varje inspektionsplan anpassas helt efter kundernas specifika krav.