Projekt

Eastern Light

Eastern Light bygger för närvarande en serie nya, internationella, fiberoptiska kabelrutter i norra Europa, i syfte att möta den snabbt växande efterfrågan på långväga svartfiber i regionen. SubC Operations har ett nära samarbete med Eastern Light sedan många år. Vi gör och har gjort bottenundersökningar i flera projekt i samband med sjökabelförläggning av fiber. I vårt åtagande har det bl.a. ingått:
• Planering av tänkt kabelrutt (planerad kabelrutt)
• Tillståndsprocesser
• Utföra bottenundersökningar längs med planerad kabelrutt
• Marinarkeologisk utvärdering
• Bereda en rekommenderad kabelrutt i detalj utifrån resultat från bottenundersökningarna

 

Holes for cables

Holes for Cables arbetar med styrd borrning, både på land och ut i havet. SubC Operations har varit samarbetspartner i flertalet borrprojekt där Holes for Cables har fått i uppdrag att borra och dra in rör från land och ut i havet för senare kabelförläggning. SubC Operations har haft en avgörande roll i projekten och ansvarat för:
• Planering för borrning vid landfästen för sjökabel
• Bottenundersökningar vid landfästen
• Att upprätta borrprofiler
• Markeringar av planerade borrhål på land och till sjöss
• Assistera vid borrning
• Slutinmätning efter förläggning

Baltic Offshore

Baltic Offshore är en mångårig aktör inom sjökabelbranschen som med sitt fartyg Pleijel förlägger sjökablar på havsbotten. SubC Operations var en partner i Eastern Lights projekt att förbinda fem landfästen i Finland och två landfästen i Sverige med fiber. Baltic Offshore utförde sjökabelförläggningen, SubC Operations bidrog med navigationsstöd med underlag från bottenundersökningarna samt assistans vid kabelindragningarna. SubC Operations var kundrepresentant avseende kvalitetskontroll åt Eastern Light.